Nawigacja
Portal
  Start
  Artykuły
  Wykłady Mp3
  Pobierz - Oglądaj
  Galerie
  Linki
  O nas
  Kontakt
  Szukaj

Materiały
  Biblia online
  Wielki Bój
  Grzech nad wami panować nie będzie
  Czas Się Wypełnił - poselstwo trzech aniołów

2017- 500 lat po Lutrze!
Ostatnie Wykłady
Noworoczny apel 11373
Jestem dłużnikiem 10909
Uciec z czarnej dziu... 10133
Wystarczy zepsuta la... 7402
Usuńcie przeszkodę 7235
Losowa Fotka
Chcę być wolnym!
Chcę być wolnym!
Zwierzęta
Ostatnie Artykuły
WAGGONER E. J. - JEZ...
SALLY HOHNBERGER - P...
WHITE E. G. - OSTATN...
WHITE E. G. - PRZYCZ...
13 - PRAKTYCZNE PRZY...
13 - PRAKTYCZNE PRZYKŁADY WYZWOLENIA Z NIEWOLI

Chrystus i Jego Sprawiedliwość

Strona 2 z 2 < 1 2Cały sekret zwyciężenia, leży najpierw w całkowitym poddaniu się Bogu, ze szczerym pragnieniem czynienia Jego woli; a następnie, wiedząc, że w naszym poddaniu akceptuje nas jako Swych niewolników, w zachowaniu tego poddania Jemu i pozostawieniu siebie w Jego rękach. Często zwycięstwo może być zyskane jedynie przez stałe powtarzanie: O, Panie, zaprawdę jestem Twym sługą i synem Twojej służebnicy, Ty wyzwoliłeś mnie z więzów. To jest po prostu powiedzenie z naciskiem: „O Panie, poddałem się w Twoje ręce jako instrument sprawiedliwości; niech się dzieje Twoja wola, a nie nakazy mego ciała.” A gdy możemy uświadomić sobie siłę tego tekstu i poczuć rzeczywiście, że jesteśmy sługami Boga, natychmiast przyjdzie myśl: „No cóż, skoro jestem rzeczywiście instrumentem w rękach Boga, nie może mnie użyć do złego, ani też pozwolić bym czynił zło tak długo, jak pozostaję w Jego rękach. Musi zachować mnie jeśli mam być zachowany od złego, gdyż ja nie mogę się sam zachować. Lecz On chce zachować mnie od złego, gdyż pokazuje Swe pragnienie i Swą moc także, by wypełnić Swe pragnienie, wydając Siebie za mnie. Zatem będę zachowany od złego.” Wszystkie te myśli mogą przejść przez umysł natychmiast; a wtedy, z nimi, musi koniecznie przyjść uczucie zadowolenia, że będziemy zachowani od strasznego zła. To zadowolenie, naturalnie, znajduje wyraz w dziękczynieniu Bogu i gdy dziękujemy Bogu, wróg usuwa się ze swą pokusą i pokój Boga napełnia serce. Wówczas poznajemy, że radość wypływająca z wiary daleko przewyższa tę, która wynika z pobłażania grzechowi.

Wszystko to jest demonstracją słów Pawła: "Czy więc zakon unieważniamy przez wiarę? Wręcz przeciwnie, zakon utwierdzamy." (Rzym. 3,31). Czynić prawo próżnym to nie znosić je; gdyż żaden człowiek nie może znieść prawa Boga, a jednak psalmista mówi, że zostało uczynione próżnym (Ps. 119,126). Uczynić próżnym prawo Boga to coś więcej niż twierdzić, że już nie obowiązuje; to pokazać przez życie, że uważa się je za niedziałające w nas. Człowiek czyni prawo Boga próżnym, gdy pozwala by nie miało ono mocy w jego życiu. W skrócie, uczynić prawo próżnym oznacza łamać je; ale prawo samo w sobie pozostaje takie samo, czy jest zachowywane czy nie. Czynienie go próżnym oddziaływuje tylko na jednostkę.

Zatem, kiedy apostoł mówi, że nie czynimy próżnym prawa Boga przez wiarę, ale wręcz przeciwnie, utwierdzamy je, ma na myśli, że wiara nie prowadzi do pogwałcenia prawa, ale do posłuszeństwa. Nie powinniśmy mówić, że wiara prowadzi do posłuszeństwa, ale wiara sama jest posłuszna. Wiara ustanawia prawo w sercu. Wiara jest istotą rzeczy spodziewanych. Jeśli rzeczą spodziewaną jest sprawiedliwość, wówczas wiara ustanawia ją. Wiara w żadnym wypadku nie prowadzi do występowania przeciw prawu, ale wręcz przeciwnie: ona nie dopuszcza do sprzeczności z prawem. Nieważne jak dana osoba chełpi się prawem; jeśli odrzuca lub ignoruje bezgraniczną wiarę w Chrystusa, nie jest w lepszym stanie niż człowiek, który bezpośrednio czyni zamach na prawo. Człowiek wiary jest jedynym, który naprawdę honoruje prawo Boga. Bez wiary nie można podobać się Bogu (Hebr. 11,6), z nią, wszystko jest możliwe (Mar. 9,23).

Tak, wiara wszystko nam umożliwia, a to jest właśnie to, czego Bóg wymaga od nas, by czynić. Gdy Jozue powiedział do Izraela: Nie możecie służyć Panu, powiedział Prawdę, jednak było faktem, iż Bóg wymagał od nich, by służyli Mu. To nie leży w żadnym zakresie ludzkiej mocy, by czynić sprawiedliwość, nawet, jeśli się tego chce (Gal. 5,17), zatem błędem jest mówić, że wszystko to czego Bóg od nas wymaga, spełnimy według naszych najlepszych możliwości. Kto nie czyni czegoś lepszego niż to, nie czyni dzieł Boga. Musi on uczynić coś więcej niż sam potrafi! Musi czynić to, co tylko moc Boga, pracująca przez niego, może czynić. Niemożliwe jest, by człowiek chodził po wodzie, a jednak Piotr dokonał tego, doświadczając wiary w Jezusa.

Skoro cała potęga na niebie i ziemi jest w rękach Chrystusa, a potęga ta jest do naszej dyspozycji, a nawet Chrystus osobiście przychodzi, by zamieszkać w sercach przez wiarę, zatem nie ma miejsca na znajdowanie winy w Bogu, że wymaga od nas czynienia czegoś niemożliwego; gdyż "co niemożliwe jest u ludzi, możliwe jest u Boga" (Łuk. 18,27). Zatem, możemy odważnie powiedzieć, "Pan jest pomocnikiem moim, nie będę się lękał; cóż może mi uczynić człowiek?" (Hebr. 13,6).

A zatem, "któż nas odłączy od miłości Chrystusowej? Czy utrapienie, czy ucisk, czy prześladowanie, czy głód, czy nagość, czy niebezpieczeństwo, czy miecz?" "Ale w tym wszystkim zwyciężamy przez tego, który nas umiłował." "Albowiem jestem tego pewien, że ani śmierć, ani życie, ani aniołowie, ani potęgi niebieskie, ani teraźniejszość, ani przyszłość, ani moce, ani wysokość, ani głębokość, ani żadne inne stworzenie nie zdoła nas odłączyć od miłości Bożej, która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym." (Rzym.8,35,37-39).
Strona 2 z 2 < 1 2
Losowy cytat
  "Kto mądry, niech to zrozumie, a kto rozumny, niech to pozna; gdyż drogi Pana są proste, sprawiedliwi nimi chodzą, lecz bezbożni na nich upadają." Ozeasz 14,9

[Wiecej cytatów]
POLECAMY

Studio nagrań ADeeS

Niezwykła książka "Ucieczka do Boga"

"Życie w mocy Boga" Jim Hohnberger

"Bądź rodzicem w mocy Ducha" Sally Hohnberger

Portal nadzieja.pl

Chrześcijańska Służba Charytatywna

Oficjalna strona KADS-darmowe Znaki Czasu

Maranatha.pl

Download
Najchętniej pobierane
"POKONAĆ GOLIATA" C... 20976
Nick Vujicic - bez ... 16559
05. Czy naprawdę wi... 12393
"Czas się wypełnił" 7780
e-Biblia 3.10 complete 7386
"Wczesne Pisma" E.G... 7315
"Grzech nad wami pa... 6889
DATUR - Cezary Rogo... 6702
Ostatnio dodane
2017- 500 lat po Lu... 1170
07. Od religii do c... 4129
06. Punkt zwrotny 3516
05. Czy naprawdę wi... 12393
04. Wybiórczy słuch 3415
03. Spektrum wyborów 3152
02. Wracając do Boga 3155
01. Religia - Czy t... 3146