"Ósmy Król z 17r Apokalipsy" Kazimierz Smó³kawww.czasdecyzji.pl